Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Ние от Perfect Line имаме дългосрочен ангажимент да уважаваме неприкосновеността на всеки потребител и клиент, с когото имаме взаимоотношения, и поради това е много важно за нас да бъдем прозрачни относно начина, по който управляваме личните ви данни.

Dias Dermatology също така обработва лични данни извън нашите страници на diasbg.com, за което се изисква различна бележка за поверителност. Именно затова ние поясняваме:
Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Dias Dermatology приема и прилага актуализирана политика за защита на Вашите лични данни, които сте ни предоставили като потребител на нашия уебсайт .

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование “Пърфект Лайн” ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 205793525
Седалище и адрес на управление гр. София, ж.к Хиподрума, Ул. “Ами Буе” 66, ет.4, ап.10
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к Хиподрума, Ул. “Ами Буе” 66, ет.4, ап.10
Телефон +359 893 268 564
E-mail: perfectline.@gmail.com
Уебсайт: perfectlinebg.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Perfect Line (наричано по-долу за краткост “Администратор”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на фейсбук чатбот на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на perfectlinebg.com, включително за следните цели:
• подобряване на представянето на публикациите в платформата;
• статистически цели за подобряване на бюлетините;
• защита на информационната сигурност.

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на чатбот платформата за следните цели:

  • Регистрация и участие в събитие
    За участие в събития, организирани от Дружеството, ние събираме лични данни от лицата, които желаят да вземат участие и да присъстват, за установяване на тяхната самоличност и идентифициране в списъка с участници в събитието. При изразено от Вас желание ние можем да Ви изпращаме информация за бъдещи събития, които биха представлявали интерес за Вас. Регистрацията за участие в събитието се извършва на място в офиса на Дружеството или по имейл преди началото му, съгласно условията за провеждането му.
    Заключение от оценката на въздействие:Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват, и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
  • Организиране на игри и изпращане на награди – За потребителите, които са спечелили награди при участие в някоя от нашите игри, томболи, конкурси и други, ние събираме и обработваме предоставените от Вас данни, за да Ви изпратим спечелената награда. Наградата може да бъде изпратена от нас или от наш партньор, както и чрез куриерска фирма. При изразено от Вас желание ние можем да запазим предоставените от Вас данни за доставка на наградата занапред. Предоставянето на данни за изпращане на наградата се извършва, след като Ви изпратим уведомление, че сте спечелили, с искане за необходимата информация.
    Заключение от оценката на въздействие:Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
• Данни: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, профил в социална мрежа (Facebook), Псевдоним/Потребителско име и др.)
• Цел, за която се събират данните:
Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него.
• Основание за обработка на личните Ви данни: – Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на абониране.
• Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на абониране във платформата.
• Основания за обработка на данните:
Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.
Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Данни от следене на социалните мрежи
Когато взаимодействате или общувате чрез канали/страници/промоции и блогове на социални мрежи (напр. когато щраквате върху “харесвам” или “споделяне”, когато публикувате и споделяте коментари и представяте оценки и отзиви), личните Ви данни се обработват.

Личните данни, които събираме, включват публично достъпната информация, предоставена от Вас в контекста на социалните мрежи, от съответния доставчик на социалната мрежа чрез трета страна, която извършва следене на социалните мрежи, като: име, пол, дата на раждане или възраст, начална страница, снимка за профила, часова зона, пощенски адрес, държава, интереси и коментари и съдържание, които сте публикували/споделили.

Ние използваме тези лични данни, за да добием обща представа за мнението на хората за нас и нашата марка, да получим представа за съответните онлайн лица, формиращи общественото мнение, да разрешим проблеми и/или подобрим продуктите и услугите на Perfect Line/или да започнем разговор с Вас с промоционална цел (на основата на въпроси/искания, които сте отправили към нас или конкурентите ни).

Ние считаме, че обработката на данните от следене на социалните мрежи в контекста на посоченото по-горе се основава на законен интерес на Perfect Line и е законна според член 6 е) на Регламент (ЕО) 5419/16.

Как се грижим за сигурността на Вашите лични данни?

Ние се стремим да използваме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на личните данни в рамките на нашата организация. За съжаление, нито едно прехвърляне на данни и нито една система за съхраняване не могат да бъдат 100% сигурни. Ако имате основания да смятате, че Вашите взаимодействия с нас вече не са сигурни, моля, незабавно ни информирайте.

За какъв период от време се съхраняват личните данни?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни за толкова време, колкото е нужно или разрешено във връзка с целите, за които са събрани.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие можете по всяко време да видите във Вашия профил какви данни се съхраняват и обработват за Вас.

При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
• информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено.
• техническа информация за функционирането нa платформата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.